VR Group, ympäristö

Vihrein valinta, nyt ja tulevaisuudessa

Ympäristöystävällisyys on junaliikenteen vahvuus. Juna tuottaa vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot – tästä kilpailuvaltista pidämme huolta.

Haluamme olla ympäristöystävällisin matkustuksen ja kuljetuksen kumppani asiakkaille ja yhteiskunnalle.

Tavoitteen saavuttaminen vaatii energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttämistä sekä materiaalitehokkuutta.  

Pyrimme ympäristöystävällisiin ratkaisuihin niin matkustajaliikenteessä, logistiikassa kuin infrarakentamisessa.

Ympäristölupaukset ohjaavat toimintaamme

Ympäristölupaukset ovat ohjanneet toimintaamme jo vuodesta 2008, jolloin asetettiin ensimmäiset kaksitoista lupausta.

Haluamme sitoutua pitkäjänteiseen ympäristötyöhön, minkä vuoksi olemme asettaneet uudet viisi ympäristölupausta vuosille 2013–2020.

Ympäristölupausten tueksi on luotu ympäristöohjelma, johon VR Groupin liiketoiminnot ovat kirjanneet omat toimenpiteensä lupausten lunastamiseksi.