Affärsverksamheter

VR Groups affärsverksamheter betjänar konsument- och företagskunder.

VR ansvarar för passagerartrafiken genom att erbjuda kollektivtrafikstjänster med tåg och bussar inom fjärr- och närtrafiken. VR Transpoint bedriver logistikverksamhet inom järnvägs- och landsvägslogistik. VR FleetCare underhåller, reparerar och tillverkar järnvägsmateriel och erbjuder experttjänster inom materielteknik.

VR Groups fastighetsenhet bedriver fastighetsutveckling och uthyrningsverksamhet.

De huvudsakliga marknadsområdena för VR Groups affärsverksamheter är Finland och Ryssland.

Affärsverksamheterna stöds av trafikproduktions- och koncerntjänsterna.