VR Group som företag

VR Group som företag

VR Group är ett mångsidigt, miljövänligt och ansvarsfullt serviceföretag inom resande och logistik.

VR Group är helägt av finska staten. Vi har vår huvudsakliga verksamhet i Finland men verkar även utomlands, särskilt i Ryssland. Vår koncern sysselsätter 6 300 experter och omsätter årligen cirka en miljard euro.

Syftet med vår verksamhet är att transportera människor och gods med hjälp av kundorienterade lösningar – smidigt, säkert och miljövänligt.