Medier

VR Groups mediedesk betjänar mediernas representanter.

Kontaktuppgifter för medier

VR Groups kommunikationsenhet betjänar medierna dygnet runt på journumret 0307 0123. På vardagskvällarna och under veckosluten är jourtjänsten öppen vid akuta störningar.

Kommunikationsenhetens e-postadress är viestinta@vr.fi.

Kommunikationsdirektör
Tatu Tuominen
tfn 040 8625 685

Ledningsassistent
Kaija Granqvist
tfn 040 8621 810