Operativa verksamhet

E-postadresser: förnamn.efternamn@vrtranspoint.fi

Järnvägslogistik

Serviceproduktion
Nina Mähönen, Helsingfors
telefon 040 8622 284

Planering
Kristian Jääskeläinen, Helsingfors
telefon 040 8622 055

Transport av farliga ämnen - expert, vagnsmaterielexpert OSS-vagnar 
Arto Ojala, Kouvola
telefon 040 8634 237

Internationella transportvillkor
Sirkka Ahokas, Helsingfors
telefon 040 8620 822

Vagnsmaterielexpert
Juha Mälkiä, Helsingfors
telefon 040 8621 627

Teknisk kundstöd

Teknisk kundstödspersoner:

Tarmo Hämäläinen, Vainikkala
telefon 040 8636 137

Jarmo Karnaattu, Kotka
telefon 040 8666 526

Tekniska experter:

Arto Ojala, Kouvola
telefon 040 8634 237

Markku Pirinen, Uleåborg
telefon 040 8645 354

Kari Raittila, Tammerfors
telefon 040 8630 398

 

Inrikes landsvägslogistik

VR Group Ab, massgodslogistik

E-postadresser: fornamn.efternamn@vrtranspoint.fi

Produktionschef
Veijo Kuusi, Tammerfors
telefon 040 8630 295

Traffic Manager, Återvinningsindustrin
Juha Haapanen, Tammerfors
telefon 040 595 3977

Transportchef, Skogen
Mika Sairanen, Kouvola
telefon 040 8634 851

Transportchef, Element- och byggindustrin
Sami Tapio, Kouvola
telefon 040 8634 854

Transportchef, Lossningsutrustningstransporter / Transport av farliga ämnen - expert
Martti Saksala, Tammerfors
telefon 040 8631 029

Lagerchef, Cargo East Terminal, Terminalen i Riihimäki
Niko Paakkonen, Kouvola
telefon 040 8634 859

 

Internationell landsvägslogistik

Transpoint International (FI) Ab

Avdelningschef, Kotka
Michael Mayer
telefon 0400 517 001

Trafikskötare

Export till Polen
telefon 050 545 4139

Import från Polen
telefon 050 377 2013

Export/import Östeuropa
telefon 040 7798 092

Export till baltiska länderna
telefon 040 7798 083

Import från baltiska länderna
telefon 040 7798 094

Styckegods baltiska länderna
telefon 040 7798 054

Ryssland och OSS-länder
telefon 0400 517 000, 0400 517 129