Toimitusjohtajan katsaus
VR on menossa sinne, minne VR:n asiakkaat ovat menossa

VR Groupin vuodessa 2016 oli monia hyviä asioita. Matkustajaliikenteen matkustajamäärät kasvoivat reippaasti. VR Transpointin kuljetusvolyymit kehittyivät myös positiivisesti, ja liiketulos oli ennätyksellisen hyvä. VR Trackin kotimaan liiketoiminta kasvoi ja tuloksesta tuli erinomainen.

Vuoden aikana koettiin myös pettymyksiä, suurimpana VR Trackin Ruotsin toimintojen tappio. Pääasiassa yhdestä epäonnistuneesta kunnossapitourakasta kirjatut merkittävät tappiot veivät VR Trackin tuloksen miinukselle.

Toinen merkittävä huolenaihe liittyy jo viidettä vuotta alentuneeseen konsernin liikevaihtoon. Alkaneen vuoden tavoitteena onkin kääntää liikevaihto viimein kasvuun. Junamatkustamisen suosion kasvu ja kuljetettavien tonnien kasvu auttavat tässä, vaikka hintakilpailu jatkuukin kireänä. Myös piristyvä suhdanne auttaa VR:ää, ensimmäistä kertaa vuoden 2009 jälkeen. Haemme kasvua aktiivisesti uusilta alueilta, kuten matkaketjuista, logistiikan lisäpalveluista tai raitiotierakentamisesta.

Konsernin vastuullisessa toiminnassa turvallisuus on koko ajan etusijalla. Olemme viime vuodet parantaneet etenkin työturvallisuutta ja kehitys on ollut erinomaista. Tapaturmataajuus on pudonnut kolmasosaan viidessä vuodessa. Tästä saavutuksesta olemme syystäkin tyytyväisiä.

Osana ympäristövastuutamme onnistuimme nostamaan sähkövedon osuuden ennätystasolle. Se parantaa sekä rautatiekuljetusten ilmastovaikutuksia että asiakkaittemme saaman palvelun tehokkuutta. Saavutimme vuodelle 2020 asettamamme tavoitteen uusiutuvan energian osuudessa jo nyt.

VR Group on aina saanut paljon ja suoraa palautetta asiakkailtaan. Viime vuoden saavutuksiin kuuluu asiakastyytyväisyyden kehittyminen oikeaan suuntaan. Olemme keskittyneet kahteen asiaan: asiakkaan tarpeen ymmärtämiseen ja asiakkaiden kuunteluun. Jokainen työntekijämme palvelee tavalla tai toisella loppuasiakasta. Jokaisen pitää ymmärtää, miten juuri hän vaikuttaa asiakaslupaukseen ja sen toteutumiseen.

Kasvun hakemisen ja asiakaslähtöisyyden lisäksi tehostaminen jatkuu. Haemme jatkuvasti uusia keinoja kilpailukyvyn parantamiseksi. Kohta kaupallisessa liikenteessä aloittavat uudet sähköveturit auttavat meitä palvelemaan logistiikan asiakkaita tehokkaammin: ne pystyvät dieselmoottorien avulla toimimaan sähköistämättömillä kuormaus- tai satamaraiteilla eikä erillistä vaihtotyöveturia tarvita. Ne korvaavat lähivuosina hitaammat vanhat sähköveturit ja ovat olennainen osa matkustajaliikenteen matka-aikojen nopeuttamiseen tähtäävää strategiaa.

VR Group toimi pitkään ainoana rautatieoperaattorina Suomessa. Tästä asemasta on jo luovuttu, kun tavaraliikenne on vapautettu kilpailulle ensin kotimaassa ja nyt myös idän liikenteessä. Se miten suuren markkinaosuuden kykenemme säilyttämään, riippuu tehokkuudestamme ja kyvystämme palvella asiakkaitamme.

Helsingin Seudun Liikenne (HSL) etenee johdonmukaisesti lähiliikenteen avaamisessa kilpailulle. Tarjouskilpailu seuraavasta sopimuksesta käynnistynee ensi vuonna. Odotettavissa on todellinen, useita kansainvälisiä toimijoita kiinnostava kilpailu.

Kaukoliikenteessä yksinoikeussopimuksemme on voimassa vuoden 2024 loppuun. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että isoissa rautatiejärjestelmän muutoksissa tämä on lyhyt aika. Junaliikenteellä on erittäin suuri kansallinen merkitys yhteyksien turvaajana ja viennin mahdollistajana. Onkin ratkaistava, miten hallitusti siirrytään myös kaukoliikenteessä kilpailuympäristöön. Rataverkon kunto ja välityskyky ovat ratkaisevia tekijöitä, kun tavoitteena on lisätä junaliikennettä Suomessa.

Rolf Jansson

toimitusjohtaja