Underhållsservice för järnvägsmateriel

Underhållsenhetens viktigaste kunder är VR Groups affärsverksamheter och enheter.

Intresseföretagen Huvudstadsregionens Vagnpark Ab, som äger Flirt-tågen som används inom närtrafiken, och Karelian Trains Ltd, som äger Allegro-tågen som används i trafiken till S:t Petersburg, är också kunder. Inom närtrafiken är även Helsingforsregionens trafik HRT en av kunderna.

Målet för underhållet är att producera tjänster som motsvarar kundernas förväntningar på ett kostnadseffektivt sätt tillsammans med affärsverksamheterna, att tågen ska gå punktligt och säkert samt att kvaliteten på och effektiviteten i underhållet ska förbättras.

Underhållet tar hand om underhållet av järnvägsmaterielen i depåerna och maskinverkstäderna i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kouvola, Joensuu, Uleåborg, Hyvinge och Pieksämäki. VR Teknologia hör till underhållsenheten och erbjuder experttjänster för materiel som rör sig på räls och för dess system.