VR Group som företag

VR Group är ett mångsidigt, miljövänligt och ansvarsfullt serviceföretag inom resande, logistik och infrastruktur.

VR Group är helägt av finska staten. Koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i Finland men verkar även utomlands, speciellt i Ryssland och Sverige. Koncernen sysselsätter cirka 7 500 proffs och omsatte 1 251 miljoner euro år 2017.

VR Groups grundläggande uppgift är att erbjuda sina kunder högklassiga och miljövänliga rese- och logistiktjänster. Inom infrastrukturbyggande svarar vi på kundernas behov med tjänster som täcker projektens hela livscykel.