Vi följer med punktligheten dagligen

Vi upprätthåller statistik på hur tågtrafikens punktlighet utvecklas. Vi publicerar information om punktligheten månatligen.