VR Groups kommunikationsenhet betjänar

Vi betjänar media på journummer 0307 0123. Journumret svarar 24/7 eller email: viestinta(a)vr.fi 8-16.


Våra e-postadresser är i formen förnamn.efternamn@vr.fi.   

Direktör för mediarelationer

Mika Heijari
tfn 040 8622 100

Ledningsassistent

Kaija Granqvist
tfn 040 8621 810

Postadress:
VR-Group Ab
Kommunikationsenheten
PB 488 (Vilhelmsgatan 13)
00101 Helsingfors