Mot gemensamma mål tillsammans med kunderna

Kunderna är utgångspunkten för VR Groups verksamhet. Ansvar är att ge kunden bra service.

Ur kundens synvinkel anser vi bland annat att säkerhet, tågtrafikens punktlighet, öppen diskussion och förmågan att förnya sig är viktiga saker.

VR Groups alla tre affärsverksamheter arbetar och förnyar sin verksamhet för att betjäna kunderna bättre hela tiden. Samarbetet med kunderna är tätt när tjänsterna utvecklas.

Vårt mål är att producera högklassiga och miljövänliga tjänster såväl för passagerartrafikens och logistikens som för infrastrukturbyggandets kunders behov.

Kundinriktade lösningar i affärsverksamheterna 

VR förbättrar tågresenärernas reseupplevelser exempelvis genom att förbättra punktligheten och servicen samt genom att förnya prissättningen. 

VR Transpoint producerar konkurrenskraftiga transportlösningar där tåg och långtradare kompletterar varandra, tillsammans med kunderna.

VR Track erbjuder sina kunder inom infrastrukturbranschen lösningar som är ännu mer kundinriktade och effektiva och som produceras med hjälp av modern teknik.

Man kan bekanta sig med de olika divisionernas utvecklingsarbete på VR:s, VR Transpoints och VR Tracks egna webbplatser eller genom att läsa vår elektroniska årsrapport.