Baltikum- och Rysslandstrafik

Transporter till och från Estland

Över 40 enheter trafikerar dagligen mellan Finland och Baltikum med yrkesskicklighet och en bra materiel.

Mellan Helsingfors och Tallinns ekonomiska områden åker dagligen Express-utdelningsbilar försedda med bakgavellyft. Våra tjänster omfattar även värmereglerade transporter, dvs. thermotransporter.

Transporter sköts direkt från avsändare till mottagare utan terminalhantering i någondera änden.

Våra enheter finns på alla färjeturer och flera gånger i veckan även på rutten mellan Hangö och Paldiski. Via Hangö transporteras med fraktfartyg krävande försändelser som klassificerats som farliga ämnen, till exempel frätande vätskor och brandfarliga gaser.

Transportbeställningar görs via adressen kuljetustilaukset@vrtranspoint.com.

Mer information om transporter till och från Estland finns på de landsspecifika sidorna.


Transporter till och från Lettland

Våra tjänster omfattar dagliga avgångar mellan Finland och Lettland. Fulla trailerlass som beställs i god tid transporteras från Finland till Riga i Lettland till nästa arbetsdag. Styckegods-, dellaster- och hellaster levereras inom 2–4 arbetsdagar.

Transportbeställningar görs via adressen kuljetustilaukset@vrtranspoint.com.

Mer information om transporter till och från Lettland finns på de landsspecifika sidorna.


Transporter till och från Litauen

Våra tjänster omfattar även dagliga hellasttransporter från Finland till Litauen och tillbaka samt flexibla avgångar för styckegods flera gånger i veckan.

Transportbeställningar görs via adressen kuljetustilaukset@vrtranspoint.com.

Mer information om transporter till och från Litauen finns på de landsspecifika sidorna.


Transporter till och från Ryssland

Dagliga hellasttransporter från Finland till Ryssland och tillbaka. Till våra tjänster hör även styckegodstransporter till S:t Petersburgsområdet och Moskvaområdet.

Transportbeställningar görs via adressen kuljetustilauksetRU@vrtranspoint.com.

Mer information om transporter till och från Ryssland finns på de landsspecifika sidorna.