Laskutusohjeeet 

Nopean ja virheettömän laskunkäsittelyn varmistamiseksi pyydämme lähettämään ensisijaisesti verkkolaskuja sekä varmistamaan, että laskuilla on vaaditut lisätiedot.

VR-Yhtymä Oy:llä (tai muilla konserniyhtiöillä) on oikeus hylätä ja palauttaa lasku sekä vaatia laskuttajalta uusi lasku, mikäli siinä on puutteelliset vastaanottajatiedot (vaaditut vastaanottajatiedot määritellään sopimusliitteessä tai tilauksella).

Uuden laskun eräpäivä määritellään normaalien sopimusehtojen mukaisesti uuden laskun saapumisesta.

Laskuissa tulee selvästi käydä ilmi:

  1. ostotilaus- ja/tai VR:n sopimusnumero
  2. kustannuspaikka ja tilaajan nimi
  3. toimitusosoite
  4. tilaajan pyytämä investointi- tai seurantakohdetunnus
  5. VR Track Oy: Kaikissa projektihankinnoissa kustannuspaikka ja projektitunnus
  6. IT-hankinnat: Projektitunnus 

Huomioithan lisäksi nämä:

Arkaluonteiset tiedot

Laskutusosoitteisiin lähetettävissä verkkolaskuissa tai paperimuotoisissa laskuissa tai niiden liitteissä ei saa olla salassa pidettäviä tietoja (esim. sosiaaliturvatunnuksia, henkilöihin liittyviä terveystietoja tai luottamuksellisia sopimus- tms. tietoja).

Pankkiyhteystiedot

Kaikki pankkitilit ilmoitetaan IBAN-muodossa ja BIC-pankkitunnuksella.

Sähkön laskutus

Sähkön laskutukseen liittyvälle aineistolle on erikseen ilmoitettu sisältövaatimukset ja yhteystiedot. Nämä ohjeet eivät koske sähkölaskutusta. 

Sähkön jakelun keskeytysilmoitukset, sähkön kulutuksen seurantaan liittyvät dokumentit ja tiedotteet lähetetään erikseen sovittuun osoitteeseen.

Kuljetusalihankinta ja yhteistyökumppaneille osoitetut laskut

Nämä ohjeet eivät koske kuljetusalihankkijoiden erikseen sovittuja aineistotoimituksia eivätkä laskutusta, joka on osoitettu VR-konsernin yhteistyökumppaneille.

Laskutusosoitteet

Laskutusosoite                              Y-tunnus        OVT-tunnus        

VR-Yhtymä Oy
divisioona tai yksikkö *)
PL 41, 00232 HELSINKI

1003521-5 003710035215
VR Track Oy
PL 42, 00232 HELSINKI

1007822-3 003710078223
Avecra Oy
PL 44, 00232 HELSINKI

0110858-2 003701108582
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab
PL 45, 00232 HELSINKI

0692482-9 003706924829
Oy Pohjolan Liikenne Ab
PL 46, 00232 HELSINKI

0678125-8 003706781258
Transpoint International (FI) Oy
* Veturitie 19 C, 00240 HELSINKI
* PL 27, 45101 Kouvola

0856264-9 003708562649
Oy Karelian Trains Ltd
PL 50, 00232 HELSINKI

2076341-9 003720763419
PL Fleet Oy 2007448-8 003720074488
   

*) Divisioona tai yksikkö = esimerkiksi ”matkustajaliikenne” tai ”talousyksikkö”.
Divisioona- tai yksikkötieto löytyy tilaukselta.


Verkkolaskuoperaattorimme välittäjätunnus kaikille yhtiöille on BAWCFI22.

Yhteystiedot

ostoreskontra@vr.fi

Laskutusosoitteeseen ei saa lähettää muuta aineistoa kuin laskuja liitteineen. 

Muu kirjeposti lähetetään osoitteeseen:

VR-Yhtymä Oy / Ostoreskontra
PL 488
00101 Helsinki