Allegro Pietariss

Liiketoimintaa Venäjällä ja Ruotsissa

VR Groupissa kansainvälisissä tehtävissä toimii yhteensä noin 750 henkilöä eri liiketoiminnoissa Suomen lisäksi pääsääntöisesti Ruotsissa ja Venäjällä.

'Venäjä ja kansainväliset toiminnot' edistää ja kehittää VR Groupin kansainvälistä liiketoimintaa. Toiminnon vastuulle kuuluvat myös kansainvälinen ja EU-edunvalvonta sekä Venäjä-suhteet ja VR Groupin Moskovan-edustusto. Lisäksi yhteistyö useiden kansainvälisten järjestöjen kanssa on tiivistä.

Yksikön tavoitteena on kansainvälisen liiketoiminnan kannattava kasvu valikoiduilla markkinoilla. Kansainvälisessä liiketoiminnassa tärkein kasvualue on Venäjä.