IC-juna Pasilassa

Junaliikennöinti tuottaa sisäisiä palveluja

Vaihtotyöliikenteen veturi- ja veturinkuljettajapalvelut ovat junaliikennöinnin vastuulla. 

Se tekee myös liikenteen perussuunnittelua ja huolehtii rautatieliikenteen tuotannon ohjauksesta ja ratakapasiteetin hakemisesta.

Operaatiokeskuksen tehtävänä on seurata ja koordinoida koko Suomen matkustaja- ja tavarajunaliikennettä. Operaatiokeskus vastaa VR Groupissa junaliikenteen häiriötilanteiden johtamisesta.

Junaliikennöinnin tärkeimmät asiakkaat ovat VR Groupin logistiikka- ja matkustajaliikenneliiketoiminnot sekä kaluston kunnossapitopalvelut.