Kolme keskeistä liiketoiminta-aluetta

VR Group koostuu kolmesta asiakasryhmien ympärillä toimivasta liiketoiminnosta.

Ne ovat matkustajaliikenteestä huolehtiva VR, logistiikkaa harjoittava VR Transpoint ja infraan erikoistunut VR Track. Liiketoimintoja tukevat junaliikennöinti- ja kunnossapitoyksiköt sekä Venäjä ja kansainväliset toiminnot.