Tekoja täsmällisyyden takaamiseksi

Teemme jatkuvasti töitä junaliikenteen täsmällisyyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

VR Groupin tehostettu täsmällisyystyö alkoi vuonna 2011, kahden vaikean talven jälkeen. Toimenpiteet tuottivat tulosta, ja junaliikenteen talviajan täsmällisyys on parantunut. Työ jatkuu edelleen.

Vastaamme talvivarautumisesta junakaluston ja -henkilökunnan osalta. Häiriötilanteiden hoitoon on erikoistunut keväällä 2011 perustettu VR:n operaatiokeskus.

Rataverkon kunnossapitoon liittyvissä asioissa teemme yhteistyötä Liikenneviraston kanssa ja pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen osalta Helsingin seudun liikenteen eli HSL:n kanssa.

Varautumistoimista huolimatta odotettavissa on päiviä, jolloin junaliikenteessä esiintyy häiriöitä haastavien sääolosuhteiden vuoksi. Tavoitteenamme on vähentää häiriöitä ja niistä koituvia haittoja.

Toimenpiteitä talven varalle

  • Tarkastamme ja huollamme koko junakaluston talven varalle. Olemme myös uudistaneet ja tehostaneet ympärivuotisia kaluston kunnossapidon käytäntöjä, minkä vuoksi junat kestävät teknisesti paremmin talven olosuhteet.
  • Junien sulattaminen onnistuu Helsingin ja Oulun varikoilla sekä vetureiden sulattaminen myös Kouvolassa ja Tampereella. Olemme lisäksi tehostaneet sulatustoimintaa varikkohallien käytön suunnittelulla.
  • Keskeisille paikkakunnille olemme varanneet henkilökuntaa ja varakalustoa häiriötilanteita ajatellen. Olemme lisäksi varanneet työntekijöitä kaluston lumien poistoon lähiliikenteessä.
  • Meillä on ajantasaiset junatarjontaa koskevat valmius- ja liikennöintisuunnitelmat. Niissä on muun muassa määritelty, mitkä junavuorot karsitaan pois vaikeissa olosuhteissa liikenteen toimivuuden takaamiseksi.
  • Oulussa on otettu käyttöön uusi varikko, joka tehostaa junien kunnossapitoa Pohjois-Suomessa.

Pidemmän aikavälin hankkeita

  • Uusimme myös parhaillaan junakalustoa, ja talviluotettavuus on tärkeä kriteeri uuden kaluston hankinnassa. Olemme esimerkiksi tilanneet 80 uutta sähköveturia, joiden ansiosta junat kulkevat tulevina vuosina entistäkin nopeammin ja varmemmin.