Täsmällisyystyötä, joka päivä

Teemme parhaamme, jotta matkustaja- ja tavaraliikenteen junat kulkevat täsmällisesti ja matkustajat pääsevät perille annetussa aikataulussa.

Liikenteen sujuvuuden parissa työskentelee suuri joukko VR:läisiä. Työmme täsmällisyyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi on päivittäistä.

Kehitämme kaluston kunnossapitoa, häiriötilanteiden hoitoa ja junavuorojen suunnittelua jatkuvasti.

Olemme hankkineet tai hankkimassa uutta veturi- ja matkustajavaunukalustoa, mikä parantaa junaliikenteen toimintavarmuutta entisestään.

Yhteistyöllä yhä sujuvampaa liikennettä

Rataverkon käytettävyyteen liittyvissä asioissa teemme yhteistyötä Liikenneviraston kanssa. Lähiliikenteen sujuvuutta parannamme yhdessä HSL:n kanssa.

VR:n matkustajaliikenteessä kulkee vuorokaudessa kaikkiaan noin 300 kaukojunaa ja 800 lähijunaa. VR Transpoint ajaa päivittäin noin 350 tavarajunaa.